PORTAL OPEN DATA DA XUNTA DE GALICIA

Estás en:
Compartir

Compártao :

Talleres artesáns

Descarga de datos

Descarga directa do ficheiro
CSV (73 Kb)
Talleres artesáns do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia

Descrición

Na Lei 1/1992, do 11 de marzo, de artesanía de Galicia, que regula e apoia a actividade artesanal na Comunidade autónoma, defínese, entre outras, a figura do taller artesán.

Esta cualificación corresponde a toda unidade económica na que se realicen actividades artesanais e que reúna estas condicións:

 • Que a actividade desenvolvida teña un carácter preferentemente manual, sen que perda este carácter polo emprego de utensilios e maquinaria auxiliar sempre que se orixine un produto individualizado.
 • Que como responsable da actividade figure un artesán ou un mestre artesán que a dirixa e participe nela.
 • Que a actividade que desenvolva figure rexistrada na sección de actividades artesás do Rexistro Xeral da Artesanía de Galicia.
 • Que o número de traballadoras/es non familiares empregados con carácter permanente non exceda de dez, excepto os aprendices alumnos

Tamén poderán gozar da consideración de taller artesán aquelas unidades de carácter cooperativo ou asociativo que se dediquen exclusivamente á comercialización de produtos artesáns, sempre que todos/as os/as seus integrantes sexan, á súa vez, profesionais de artesanía.

A fonte da información dispoñible neste arquivo de descarga é a sección de talleres artesáns do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. O .csv contén o código de inscrición do taller, nome, enderezo, código postal, código do concello, identificación do concello, código da provincia, descrición da provincia, teléfono, fax e actividade dos máis de 480 talleres artesáns inscritos no Rexistro.

Información xeral

Que datos necesitas?

Localizar por temas
 •  
 • ajax-load
 •  
 •  
 •  
Localizar por contido
 •  
 • ajax-load
 •  
 •  
 •  
Localizar por formato
 •  
 • ajax-load
 •  
 •  
 •  
Localizar por fonte de datos
 •  
 • ajax-load
 •  
 •  
 •  

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: