Superficies agrícolas: serie histórica de distribución de terras
Descarga de datos
XLS
(1999-2018)
Descrición

Serie histórica da evolución da distribución de terras en Gaicia desde 1999 ata 2018.

Os datos poden consultarse para o conxunto de Galicia e distribuídos por provincias segundo:

  • Cultivos herbáceos
  • Cultivos leñosos
  • Outras terras de cultivo
  • Superficie cultivada
  • Prados e pasteiros
Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos relacionados

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: