Explotación do rexistro da agroindustria
Descarga de datos
XLS (36 Kb)
Número de industrias
PDF (8 Kb)
Número de industrias
Descrición

Do rexistro de agroindustria obtense información do número de industrias agrarias por tipoloxías e actividades.

A unidade básica analizada é a empresa agroindustrial, entendendo por empresa toda unidade xurídica que constitúe unha unidade organizativa de produción de bens e servizos e que disfruta dunha certa autonomía de decisión, principalmente á hora de empregar os recursos correntes de que dispón. A empresa pode exercer unha ou máis actividades nun ou varios lugares.

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos relacionados

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: