Enquisa do sector avícola
Descarga de datos
Gráficos e táboas de datos
Descrición

Estudo en profundidade do subsector avícola mediante a enquisa a unha mostra de explotacións. Investíganse as explotacións avícolas das diferentes especies destinadas á comercialización das súas producións. Non se inclúen todas aquelas explotacións que teñen aves para autoconsumo.

Analízanse as:

  • Explotacións avícolas, fábricas de penso para aves, matadoiros que sacrifican aves    
  • A súa distribución por comarca    
  • As explotacións por tipo e superficie das instalacións    
  • A personalidade xurídica das explotacións    
  • A produción en integración
  • As técnicas de explotación    
  • A man de obra nas explotacións
Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos relacionados

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: