Predición meteorolóxica para Galicia
Descarga de datos
JSON (2 Kb)
Predición completa en galego
JSON (1 Kb)
Predición do día en curso en galego
Descrición

Predición meteorolóxica actualizada a tempo real.

Parámetros que acepta o JSON

Este servizo precisa dun parámetro obrigatorio, dia, e admite un parámetro opcional, request_locale.

O parámetro dia admite o valor -1 (se se quere obter a predición para todos os días dispoñibles) ou valores concretos para o día de hoxe (valor 0), mañá (valor 1), pasado mañá (valor 2) ou o terceiro día (valor 3).

O parámetro request_locale admite os valores gl ou es, en función do idioma no que queiramos obter os elementos de tipo texto do servizo.

Por exemplo:

  • Para obter todos os días de predición dispoñibles en castelán:

http://servizos.meteogalicia.gal/rss/predicion/jsonCPrazo.action?dia=-1&request_locale=es

  • Para obter en galego a predición para o día de hoxe:

http://servizos.meteogalicia.gal/rss/predicion/jsonCPrazo.action?dia=0&request_locale=gl

Información xeral
Categorías:
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: