Hidroxeoloxía de Galicia
Descarga de datos
WMS
Acceso ao servizo WMS
Acceso ao servizo REST
Descrición

Servizo que permite a visualización da hidroxeoloxía de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnolóxico e Xeomineiro de España.

Capacidades https://ideg.xunta.gal/servizos/services/Xeoloxia/Hidroxeoloxico/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Ligazón WMS https://ideg.xunta.gal/servizos/services/Xeoloxia/Hidroxeoloxico/MapServer/WmsServer?

Ligazón REST https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/Xeoloxia/Hidroxeoloxico/MapServer

Información xeral
Achéganos a túa opinión