• IGE - Instituto Galego de Estatística (99)
   IGE - Instituto Galego de Estatística;
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria (33)
   Consellería de Economía, Emprego e Industria;
  • IET - Instituto de Estudos do Territorio (28)
   IET - Instituto de Estudos do Territorio;
  • Turismo de Galicia (24)
   Turismo de Galicia;
  • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (20)
   Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza;
  • Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (20)
   Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional;
  • Consellería de Facenda (19)
   Consellería de Facenda;
  • Xunta de Galicia (17)
   Xunta de Galicia;
  • Meteogalicia (15)
   Meteogalicia;
  • IGE - Instituto Gallego de Estadística (14)
   IGE - Instituto Gallego de Estadística;
  • Consellería do Medio Rural (12)
   Consellería do Medio Rural;
  • Consellería de Cultura e Turismo (10)
   Consellería de Cultura e Turismo;
  • Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde (9)
   Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde;
  • Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (8)
   Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia;
  • Consellería do Medio Rural (6)
   Consellería do Medio Rural;
  • Consellería de Política Social (4)
   Consellería de Política Social;
  • IGVS - Instituto Galego da Vivenda e Solo (4)
   IGVS - Instituto Galego da Vivenda e Solo;
  • EGAP - Escola Galega de Administración Pública (3)
   EGAP - Escola Galega de Administración Pública;
  • INEGA - Instituto Enerxético de Galicia (3)
   INEGA - Instituto Enerxético de Galicia;
  • Meteogalicia (3)
   Meteogalicia;