• Administración pública (49)
   Administración pública;
  • Ciencia e tecnoloxía (22)
   Ciencia e tecnoloxía;
  • Cultura e ocio (65)
   Cultura e ocio;
  • Economía, empresa e emprego (140)
   Economía, empresa e emprego;
  • Ensino e formación (32)
   Ensino e formación ;
  • Medio ambiente (43)
   Medio ambiente;
  • Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais (70)
   Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais;
  • Territorio, vivenda e transporte (103)
   Territorio, vivenda e transporte;