Empresas con actividade en Galicia segundo actividade principal e titularidade
Descarga de datos
Acceso aos datos
Descrición
Empresas con actividade en Galicia segundo actividade principal (grupos CNAE 2009) e condición xurídica.
 
Datos desde 2014 por provincias, comarcas e concellos e desglosados por actividades CNAE 2009 e por personalidade xurídica (persoas físicas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidade limitada e sociedades cooperativas).
Información xeral
Achéganos a túa opinión