Xestión de cortas públicas
Descarga de datos
WMS
Acceso ao servizo WMS
Acceso ao servizo REST
Descrición

Servizo que permite a visualización da información relativa ás poxas públicas de madeira que a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal allea nos montes que está a xestionar.

Capacidades https://ideg.xunta.gal/servizos/services/VISCPU/vvexterno/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Ligazón WMS https://ideg.xunta.gal/servizos/services/VISCPU/vvexterno/MapServer/WmsServer?

Ligazón REST https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/VISCPU/vvexterno/MapServer

Información xeral
Achéganos a túa opinión