Inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia
Descarga de datos
HTML (7 Kb)
Datos por provincia, concello e tipoloxía da vivenda demandada
Descrición

Ofrece información estatística do rexistro público de demandantes de vivenda de protección autonómica.

O Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia créase polo Decreto 1/2010, de 8 de xaneiro (DOG do 21 de xaneiro de 2010).

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos relacionados

...outros conxuntos de datos de Territorio, vivenda e transporte

Achéganos a túa opinión