Directrices e normativa asociada

A normativa que regula a apertura de datos da iniciativa Open Data da Xunta de Galicia, a nivel comunitario, estatal e autonómico, é a seguinte: 

Normativa comunitaria

Normativa estatal

Normativa autonómica