Directrices e normativa asociada

As iniciativas de datos abertos e reutilización da información do sector público ampáranse nun regulamento que establece as normas esenciais da xestión da información que obra en poder das distintas Administracións. Desta forma, os diferentes gobernos e organismos públicos contan cun marco legal de referencia que establece os dereitos e obrigas desa reutilización por parte de empresas, cidadáns/ás ou doutras administracións.

Esta normativa fixa as condicións de reutilización dos documentos nas súas diferentes modalidades e de forma equitativa, proporcionada e non discriminatoria para o tratamento da información.

Para o caso da iniciativa Open Data da Xunta de Galicia, a normativa na que se asentan as prácticas de apertura de datos é a que, a nivel comunitario, estatal e autonómico, se define nos seguintes textos:

Normativa comunitaria

Normativa estatal

Normativa autonómica