Predición marítima
Descarga de datos
JSON (4 Kb)
Exemplo da predición marítima completa do día en curso:
Descrición

JSON coa predición marítima completa e as zonas específicas.

Parámetros que acepta o JSON

Este servizo precisa de dous parámetros obrigatorios, dia e idZona, e admite un parámetro opcional, request_locale.

Para a predición do día, o parámetro dia admite os seguintes valores:

  • dia=0: predición para o día en curso
  • dia=1: predición para mañá
  • dia=2: predición para pasado mañá
  • dia=3: predición para o cuarto día. Este día adoita estar dispoñible a partir das cinco da tarde.
  • dia=-1: predición para todos os días dispoñibles (3 ou 4 dependendo da hora)

Para a zona de predición, o parámetro é idZona e pode ter os seguintes valores:

Localidade Parámetro
Costa Cantábrica1
Ferrol-Bares2
Ártabro3
Costa da Morte4
Rías Baixas5
Todas as zonas-1


Para o idioma, o parámetro é request_locale e pode ter os seguintes valores:

  • request_locale=es: para o castelán
  • request_locale=gl: para o galego

 

Información xeral
Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: