Predición marítima
Descarga de datos
Predición marítima completa hoxe
Predición zonas marítimas - Costa Cantábrica
Predición zonas marítimas - Ferrol-Bares
Predición zonas marítimas - Ártabro
Predición zonas marítimas - Costa da Morte
Predición zonas marítimas - Rías Baixas
Descrición

JSON coa predición marítima completa e as zonas específicas.

Este servizo precisa de dous parámetros obrigatorios, dia e idZona, e admite un parámetro opcional, request_locale. Poden consultarse os valores na documentación asociada. 

Información xeral
Achéganos a túa opinión