Predición marítima
Descarga de datos
RSS
Exemplo da predición de todas as zonas para todos os días dispoñibles en galego
Descrición

RSS coa predición marítima completa e as zonas específicas.

Parámetros que acepta o RSS

A este RSS pódenselle pasar os parámetros que se indican a continuación:

Para o día de predición: o parámetro é dia e pode ter os seguintes valores:

  • dia=0: predición para o día en curso
  • dia=1: predición para mañá
  • dia=2: predición para pasado mañá
  • dia=3: predición para o cuarto día. Este día soe estar dispoñible a partir das cinco da tarde.
  • dia=-1: predición para todos os días dispoñibles (3 ou 4 dependendo da hora)

Para a zona de predición: o parámetro é idZona e pode ter os seguintes valores:

idZona
Localidade Parámetro
Costa Cantábrica1
Ferrol-Bares2
Ártabro3
Costa da Morte4
Rías Baixas5
Todas as zonas-1


Para o idioma: o parámetro é request_locale e pode ter os seguintes valores:

  • request_locale=es: para o castelán
  • request_locale=gl: para o galego

 

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Territorio, vivenda e transporte

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: