Xeoportal do inventario de infraestruturas e equipamentos municipais da provincia de Pontevedra
Descarga de datos
Información agregada en fichas municipais
WMS
Servizo web
Descrición

Infraestrutura de Datos Espaciais (IDE) que integra datos e servizos de información xeográfica da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (EIEL) da provincia de Pontevedra.

Mediante un xeoportal, representase a información asociada á EIEL que recolle o inventario e a situación das infraestruturas e quipamentos de competencia municipal dos municipios con poboación inferior a 50.000 habitantes. Inclúe, entre outros, datos sobre poboación, vivendas, urbanismo, transporte, abastecemento de auga, rede de saneamento, servizos urbanos dispoñibles e equipamentos (casas consistoriais, centros asistenciais, centros de ensinanza, instralacións deportivas, parques...)

Para facilitar a súa reutilización, os datos recompilados na enquisa están dispoñibles: 

  • Información agregada en fichas municipais: HTML
  • Servizos web: WMS

Este proxecto é produto da colaboración administrativa entre a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia.

Información xeral
Achéganos a túa opinión