Sistema de indicadores da sociedade da información
Descarga de datos
PDF (32 Kb)
Datos de 2011 a 2021
Descrición

O Sistema de Indicadores ofrece información referente ao nivel de equipamento e utilización de produtos e servizos TIC por parte da poboación e as empresas galegas, realizando ademais un tratamento específico do sector galego das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (Sector TIC), así como un seguimento da e-Administración en Galicia.

Este conxunto de indicadores estatísticos permite monitorizar, dun xeito sintético, rigoroso e transparente, a evolución da sociedade da información en Galicia, ofrecendo unha visión de conxunto da situación e do seu grao de avance.

Información xeral
Categorías:
Achéganos a túa opinión