Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías. Edición 2018
Descarga de datos
XLS
Deseño do rexistro de vivendas e valores válidos das variables
Ficheiro de microdatos de persoas (ficheiro ascii separado por ;)
XLS
Deseño do rexistro de persoas e valores válidos das variables
Ficheiro de microdatos de vivendas (ficheiro ascii separado por ;)
Descrición
A Enquisa estrutural a fogares (EEF) é unha actividade estatística anual dirixida aos fogares galegos co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas. Consta de dúas partes: unha primeira de carácter xeral que se repite todos os anos, deseñada para recoller información sobre variables básicas, e unha segunda de carácter específico.
 
No ano 2018 un dos módulos específicos ten por finalidade avaliar o uso e extensión das novas tecnoloxías na poboación galega.
 
 
Información xeral
Categorías:
Achéganos a túa opinión