Axenda de Cultura de Galicia
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
RSS
Acceso á axenda en formato RSS
Acceso á axenda en formato ICS
Servizo web da Axenda de Cultura de Galicia
Descrición

Axenda da actualidade cultural de Galicia que difunde tanto a programación da Xunta de Galicia como a oferta doutras administracións, entidades...

Os eventos poden filtrarse pola súa tipoloxía (espectáculo, concerto, obradoiro, exposición...), entidade que programa, concello, público ao que vai dirixido...

Para a súa reutilización, a axenda está dispoñible en formatos RSS e ICS, que permite subscribirse aos datos de forma que poidan aplicarse a un calendario (dun ordenador, dispositivo móbil...), e tamén nun widget co que se pode adaptar a axenda (ou determinada tipoloxía de eventos desta) ao formato e deseño doutras web para integrala nelas.

Ademais, existe un servizo web (en formato JSON) que permite integrar noutros portais web ou aplicacións os eventos da axenda cun maior grao de personalización que as opcións anteriores.

Información xeral
Categorías:
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos relacionados

Achéganos a túa opinión