Explotación do rexistro de avicultura
Descarga de datos
Capacidade de efectivos avícolas e número de explotacións por tipoloxías
Descrición

A través deste rexistro obtense a capacidade autorizada de efectivos avícolas por tipoloxías, así como o número de explotacións por actividades existentes en Galicia, desagregados a nivel provincial. Non inclúe aquelas explotacións que teñen aves para autoconsumo.

A actualización realízase anualmente, incorporando a información de altas, baixas e modificacións facilitadas polas delegacións provinciais da Consellería do Medio Rural e do Mar.

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: