Distribución xeral de terras
Descarga de datos
CSV
Distribución xeral de terras (2000-2018)
CSV
Distribución de terras. Datos a nivel municipal (2006-2018)
Descrición

Datos do total de Galicia, por provincias e por comarcas (2000-2018)

 • Aproveitamento das terras
 • Superficie total
 • Cultivos herbáceos
 • Cultivos leñosos
 • Outras terras de cultivo
 • Cultivos asociados e sucesivos
 • Prados e pasteiros
 • Outras superficies
 • Superficie forestal

Datos do total de Galicia, por provincias, comarcas e concellos (2006-2018)

 • Superficie total do concello
 • Superficie forestal total
  • Forestal arborizado
  • Pasteiro, pasteiro arbustivo e mato
 • Superficie de cultivo e prado
 • Outras superficies
Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión