Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
CSV (5 Kb)
Datos posteriores a 1 de xuño de 2015
JSON (5 Kb)
Datos posteriores a 1 de xuño de 2015
XML (5 Kb)
Datos posteriores a 1 de xuño de 2015
Descrición
No Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia (RGEEE) inscríbense os certificados de eficiencia enerxética dos edificios incluídos no ámbito de aplicación do Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios
 
A través del, tamén se dá cumprimento ás esixencias de información que se estableceron na Directiva 2010/31/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de maio de 2010, relativa á eficiencia enerxética dos edificios
 
O rexistro ten carácter público e serve para dar acceso á información contida na etiqueta enerxética de todos aqueles inmobles que teñan inscrito nel o seu certificado de eficiencia enerxética. 
 
 
Os datos que poden descargarse nas ligazóns superiores son os relativos ás inscricións realizadas despois do 1 de xuño de 2015. Para os datos das anteriores pode consultarse esta ligazón.
Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión