Índice de produción industrial xeral e por destino económico dos bens (Base 2015). Galicia
Descarga de datos
Acceso aos datos
Descrición
Índice de produción industrial xeral e por destino económico dos bens (Base 2015). Galicia
 
Datos mensuais desde xaneiro de 2002 por destino económico dos bens e especificando a taxa de variación anual e taxa de variación da media do que vai de ano.
Información xeral
Achéganos a túa opinión