Guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia
Descarga de datos
RDF-XML (1.08 Mb)
Información completa publicada na guía de procedementos
RSS (11 Kb)
Descrición

A guía de procedementos administrativos ofrece información clara e concisa (obxecto, normativa, documentación, solicitude e directorio de unidades xestoras), dos distintos procedementos administrativos, de interese para o cidadán, xestionados polas diferentes consellerías da Xunta.

Para a descarga en formato RDF dun procedemento en particular, engada na ligazón final o código do procedemento, tal e como se mostra no seguinte exemplo:

http://www.xunta.es/eservizos/-/procedementos/rdf/SI434B 

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Administración pública

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: