Catálogo de datos
Filtrar por tema Filtrar por tema
Filtrar por tema
 • (68) Administración pública
  • (3)
  • (12)
  • (4)
  • (5)
  • (7)
  • (27)
  • (2)
 • (37) Ciencia e tecnoloxía
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (13)
 • (79) Cultura e ocio
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (21)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (20)
  • (10)
 • (195) Economía, empresa e emprego
  • (34)
  • (11)
  • (21)
  • (31)
  • (30)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (28)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (24)
  • (6)
  • (6)
 • (44) Ensino e formación
  • (17)
  • (11)
  • (17)
  • (18)
  • (3)
  • (6)
 • (53) Medio ambiente
  • (14)
  • (2)
  • (9)
  • (13)
  • (4)
 • (85) Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais
  • (8)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (41)
  • (6)
  • (8)
  • (7)
  • (4)
  • (10)
  • (9)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
 • (145) Territorio, vivenda e transporte
  • (20)
  • (3)
  • (24)
  • (1)
  • (76)
  • (9)
  • (19)
Filtrar por formato Filtrar por formato
Filtrar por tema
 • (42)
 • (173)
 • (8)
 • (23)
 • (17)
 • (40)
 • (10)
 • (57)
 • (2)
 • (54)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (33)
 • (29)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (45)
 • (49)
 • (119)
 • (7)
 • (2)
 • (71)
Filtrar por fonte de datos Filtrar por fonte de datos
Filtrar por tema
 • (11)
 • (32)
 • (27)
 • (2)
 • (3)
 • (9)
 • (32)
 • (9)
 • (3)
 • (49)
 • (1)
 • (3)
 • (50)
 • (138)
 • (4)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (19)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (4)
 • (2)
 • (26)
 • (16)
 • (16)
 • (7)
Subscrición RSS
Pechar
Ordenar por
Economia
Sociedades mercantís constituídas segundo CNAE 2009 e provincia Alta: 11/08/2022 (actualización: 11/08/2022)
XLS CSV
Economia
Carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída Alta: 11/08/2022 (actualización: 11/08/2022)
XLS CSV
Economia
Empresas con actividade en Galicia segundo actividade principal e titularidade Alta: 10/08/2022 (actualización: 10/08/2022)
XLS CSV
Administracion_publica
Contas de asignación primaria e de distribución secundaria da renda por concellos Alta: 08/08/2022 (actualización: 08/08/2022)
XLS CSV
Economia
Produto interior bruto por concello Alta: 04/08/2022 (actualización: 04/08/2022)
XLS CSV
Territorio_Vivenda_Transporte
Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2016 Alta: 03/08/2022 (actualización: 03/08/2022)
Texto plano XLS
Territorio_Vivenda_Transporte
Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2020 Alta: 03/08/2022 (actualización: 03/08/2022)
Texto plano XLS
Territorio_Vivenda_Transporte
Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2021 Alta: 03/08/2022 (actualización: 03/08/2022)
Texto plano XLS