Rexistro de Consellos Profesionais e Consellos Galegos de Colexios Profesionais
Descarga de datos
CSV (7.64 Mb)
Descarga dos datos do rexistro
Descrición
Os colexios profesionais son corporacións de dereito público que se configuran como persoas xurídico públicas representativas de intereses profesionais, dirixidas non só á consecución de fins estritamente privados, senón principalmente a garantir que o exercicio da profesión – que constitúe un servizo ao interese xeral- se axuste ás normas ou regras que aseguren tanto a eficacia, como a eventual responsabilidade en tal exercicio.
 
Este conxunto de datos inclúe a seguinte información (que figura no Rexistro de Consellos Profesionais e Consellos Galegos de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia): número de rexistro, tipo de colexio, nome, enderezo, código postal, provincia, concello, teléfono e data de alta no rexistro.
Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión