Fundacións de interese galego
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
CSV (72 Kb)
Descarga dos datos do rexistro
Descrición
Relación das fundacións que integran, actualmente, o Rexistro de Fundacións de Interese Galego, creado pola Lei 12/2006, de 1 de decembro (artigos 52 a 55).
 
O ficheiro contén, para cada fundación, os datos de: número de rexistro, NIF, denominación da fundación, tipoloxía, referencia do departamento que exerce as funcións de protectorado da fundación, enderezo, código postal, concello, provincia e teléfonos e correos electrónicos de contacto.
Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión