Rexistro de asociacións
Descarga de datos
CSV (7.64 Mb)
Rexistro de asociacións
Descrición

Datos das máis de 38.000 entidades inscritas actualmente no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia.

O ficheiro .csv contén, entre outros datos, toda a información de contacto das asociacións, Número de Identificación Fiscal (NIF), número e datas de inscrición no rexistro, ámbito xeográfico, tipo de asociación (cultural, deportiva, de veciños/as, da terceira idade, de mulleres, de pais e nais de alumnos/as...), etc.

A inscrición dunha asociación no devandito rexistro é a efectos de publicidade. Con esta acción faise pública a súa constitución e estatutos, co que supón unha garantía tanto para os terceiros que con ela se relacionan como para os seus membros.

Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión