Datos de programas de control de saneamento gandeiro e de produción de leite 2016
Descarga de datos
Acceso aos datos
Descrición
Datos de saneamento vacún e ovino-cabrún segundo explotación e reses; das explotacións en control leiteiro (serie histórica desde 1994); das producións medias de leite a 305 días (serie histórica desde 1994) e datos de parámetros reprodutivos de vacas. 
 
Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión