Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Ortofoto 1956-57. Aprobación definitiva
Descarga de datos
WMS (80 Kb)
Capacidades
Descrición

Servizo que permite a visualización da información da ortofotografía de 1956-57 usada no Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.

Capacidades: http://ideg.xunta.es/servizos/services/Ordenacion/POL_AD_Ortofoto1956_57/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Información xeral
Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: