Biodiversidade
Descarga de datos
WMS
Acceso ao servizo WMS
Acceso ao servizo REST
Descrición

Servizo que permite a visualización da información relativa á biodiversidade, na que atopamos capas de información coa localización das Árbores e Formacións Senlleiras e das Áreas Prioritarias e de Protección da Avifauna. Neste grupo tamén se inclúe a delimitación das áreas de presenza e a distribucións potenciais e prioritarias contempladas en varios plans de conservación, recuperación e xestión de especies ameazadas.

Capacidades: http://ideg.xunta.es/servizos/services/DistribucionEspecies/Biodiversidade/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Información xeral
Categorías:
Achéganos a túa opinión