Enquisa de condicións de vida das familias: rexistro de persoas. Ano 2011
Descarga de datos
Descrición

A Enquisa de condicións de vida das familias (ECV) é unha actividade estatística anual que, desde 1999, realiza o Instituto Galego de Estatística. Trátase dunha enquisa dirixida aos fogares galegos co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas.

Consta de dous módulos:

  • Un primeiro de carácter xeral que se repite todos os anos, deseñado para recoller información sobre variables básicas que, pola súa importancia e dinamismo, necesitan unha periodicidade anual.
  • Un segundo módulo de carácter específico dedicado a bloques temáticos de variables que presentan unha máis lenta evolución, polo que non necesitan un período anual de recollida de datos.
Información xeral
Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: