Usos e coberturas do solo de Galicia (2003)
Descarga de datos
WMS
Acceso ao servizo WMS
Acceso ao servizo REST
Descrición

Servizo que permite a visualización da información da cuberta física e biolóxica da superficie da terra, incluídas as superficies artificiais, as zonas agrarias, os bosques, as zonas naturais ou seminaturais, as brañas e as láminas de auga.

Capacidades: http://ideg.xunta.es/servizos/services/CubertaTerrestre/UsosCoberturas2003/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión