Proxeccións de poboación a curto prazo. 2020-2035. Variables demográficas proxectadas. Galicia, provincias, áreas e comarcas
Descarga de datos
Datos dispoñibles en ambos formatos
Descrición

Proxeccións de poboación a curto prazo. 2020-2035. Variables demográficas proxectadas. Galicia, provincias, áreas e comarcas.

Inclúe datos de: 

  • Nacementos proxectados
  • Taxa bruta de natalidade
  • Idade media á maternidade
  • Defuncións proxectadas
  • Taxa bruta de mortalidade
  • Saldo vexetativo
  • Saldo migratorio
  • Saldo vexetativo por 1000 habitantes
  • Saldo migratorio por 1000 habitantes
 
Información xeral
Achéganos a túa opinión