Ortofoto de Galicia do ano 2017
Descarga de datos
WMS
Acceso ao servizo WMS
Acceso ao servizo REST
Descrición

Servizo que permite a visualización da cobertura ortofotográfica (25 cm/píxel) PNOA elaborada a partir do voo realizado no ano 2017.

Capacidades https://ideg.xunta.gal/servizos/services/Raster/PNOA_2017/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Ligazón WMS https://ideg.xunta.gal/servizos/services/Raster/PNOA_2017/MapServer/WmsServer?

Ligazón REST https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/Raster/PNOA_2017/MapServer

 

Información xeral
Achéganos a túa opinión