Rexistro de entidades locais de Galicia
Descarga de datos
CSV (56 Kb)
Datos proporcionados ao rexistro polas entidades
Descrición

No Rexistro de entidades locais de Galicia inscríbense todas as entidades locais ás que se refire a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Organízase en dúas seccións xerais referidas, respectivamente, ás entidades de carácter territorial e a outras entidades locais (non territoriais).

As entidades de carácter territorial son a provincia, o municipio e as entidades de ámbito territorial inferior ao municipio. As outras entidades, de carácter non territorial, son as áreas metropolitanas, as mancomunidades de municipios, os consorcios locais e as entidades locais menores.

No arquivo .csv figuran os datos de de contacto, número e tipoloxía das entidades do rexistro, así como a súa data de inscrición.

Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión