Relación de Postos de Traballo (RPT) do ámbito de Función Pública
Descarga de datos
CSV (3.60 Mb)
Persoal funcionario
CSV (876 Kb)
Persoal laboral
CSV (4 Kb)
Persoal directivo
Descrición

Os arquivos conteñen a relación actual de postos de traballo no ámbito da Función Pública, tanto para o caso do persoal funcionario como do laboral. Exclúese polo tanto a relación do persoal que presta os seus servizos no ámbito docente e no sanitario.

A información contida recolle datos para os seguintes campos:

 • Nome do departamento
 • Centro directrivo
 • Unidade administrativa
 • Código do posto de Función Pública
 • Denominación
 • Nivel*
 • Complemento específico*
 • Forma de provisión
 • Grupo
 • Tipo de administración*
 • Outras administracións*
 • Área funcional*
 • Categoría**
 • Titulacións
 • Formacións
 • Observacións
 • Complementos de singularidade**

*Só no caso do arquivo de persoal funcionario
**Só no caso do arquivo de persoal laboral

As seguintes ligazóns conteñen a descrición dos códigos utilizados nos ficheiros:

Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión