Vivendas que dispoñen de determinados equipamentos e / ou servizos
Descarga de datos
Datos de 2010
Descrición

Datos facilitados polo IGE. Enquisa de condicións de vida das familias.

A desagregación xeográfica preséntase a nivel de:

  • Galicia
  • Provincias
  • Áreas
Información xeral
Achéganos a túa opinión