Sistema de indicadores da administración dixital - consultas a servizos de interoperabilidade 2023
Descarga de datos
ODS
Consultas a servizos de interoperabilidade 2023
Descrición
O Sistema de indicadores da administración dixital (creado pola Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia) mide a evolución e o impacto do desenvolvemento dixital do sector público autonómico galego.
 
Este sistema está constituído polos indicadores do funcionamento da propia Administración, a partir da información dispoñible nos sistemas e nas aplicacións que lle dan soporte á actividade dixital desta.
 
O ficheiro en formato .ODS que poderá descargar nesta páxina contén datos (do que vai de 2023) das consultas realizadas a servizos de interoperabilidade a través de pasaXe!, diferenciados en canto a servizos concretos da Administración xeral do Estado, da Administración pública galega e dos doutras comunidades autónomas.
Información xeral
Categorías:
Achéganos a túa opinión