Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Edición 2018
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
Ficheiro de microdatos de persoas (ficheiro ascii separado por ;)
XLS
Deseño do rexistro de persoas e valores válidos das variables
Descrición
A Enquisa estrutural a fogares (EEF) é unha actividade estatística anual dirixida aos fogares galegos co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas. Consta de dúas partes: unha primeira de carácter xeral que se repite todos os anos, deseñada para recoller información sobre variables básicas, e unha segunda de carácter específico.
 
No ano 2018 un dos módulos específicos está dedicado ao coñecemento e uso da lingua galega. Neste módulo analízanse, entre outras cousas, o grao de coñecemento do idioma galego nas súas distintas formas (oral e escrito) e o seu uso en distintos ámbitos sociais.
Información xeral
Achéganos a túa opinión