Directorio de entidades prestadoras de servizos sociais de Galicia
Descarga de datos
Enlaces Descarga Información Descarga
Datos consultables por áreas, tipos de centros, programas e tipos de usuarios/as
Descrición

Este servizo recolle a información referida ás entidades que desenvolven programas ou son titulares ou xestoras de Centros ou Programas de servizos sociais, nos seguintes ámbitos: maiores, discapacidade, igualdade, infancia, menores, familia, inclusión e servizos comunitarios, permitindo tamén a súa descarga en formato XLS.

Os datos proveñen do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, no que as entidades inscritas actualizan periodicamente os seus datos. Este rexistro é unha ferramenta útil tanto para o público e os profesionais dos servizos sociais como para a cidadanía en xeral, xa que difunde o coñecemento e a orientación na asignación dos recursos sociais existentes en Galicia. 

Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais

Achéganos a túa opinión