Predición de avisos meteorolóxicos
Descarga de datos
RSS (3 Kb)
Predición de avisos - RSS en galego
Descrición

RSS coa predición de adversos dispoñibles.

Os parámetros que se lle poden pasar a este RSS poden consultarse na documentación asociada. 

Información xeral
Achéganos a túa opinión