Estacións meteorolóxicas
Descarga de datos
Estado actual - galego
Estado actual - castelán
Estado actual - galego
Estado actual - castelán
Lista estacións meteorolóxicas - galego
Lista estacións meteorolóxicas - castelán
Lista estacións meteorolóxicas - galego
Lista estacións meteorolóxicas - castelán
Lista de parámetros - galego
Lista de parámetros - castelán
Últimos datos instantáneos - galego
Últimos datos instantáneos - castelán
Últimos datos horarios - galego
Últimos datos horarios - castelán
Datos diarios - galego
Datos diarios - castelán
Datos mensuais - galego
Datos mensuais - castelán
Datos máximos de chuvia e refacho - galego
Datos máximos de chuvia e refacho - castelán
Descrición

Servizo web que permite a descarga individual dos datos dunha estación meteorolóxica ou agrometeorolóxica.

Os parámetros que se lle poden pasar a estes servizos poden consultarse na documentación asociada. 

Información xeral
Categorías:
Achéganos a túa opinión