Predición meteorolóxica para as praias
Descarga de datos
Exemplo - Praia As Catedrais ou Carricelas
Exemplo - Praia da Lanzada
Exemplo - Praia da Riazor
Descrición

JSON coa predición meteorolóxica para máis de 600 praias e para 3 días con 3 franxas horarias (mañá, tarde e noite). Incorpora a probabilidade de choiva e un meteoro de vento que proporciona os datos sobre a súa intensidade e dirección.

A estrutura principal deste arquivo consta dun conxunto de pares (clave, valor) con claves “listaPredDiaPraia”, “idPraia”, “nomePraia”, “lat” e “lon”. 
 
A descrición de cada un deles pode consultarse na documentación asociada. 
Información xeral
Achéganos a túa opinión