Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral, segundo o concello de residencia do afiliado e o sector de actividade (CNAE-2009)
Descarga de datos
Datos desde 2011 ata a actualidade (por trimestres)
Descrición

Elaboración do IGE a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social.

A desagregación xeográfica preséntase a nivel de comarcas e concellos

Información xeral
Achéganos a túa opinión