Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado, sexo e grupos de idade
Descarga de datos
Datos desde 2011 ata a actualidade (por trimestres)
Descrición

Elaboración do IGE a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social.

A desagregación xeográfica preséntase a nivel de comarcas e concellos.

Información xeral
Achéganos a túa opinión