Calendario 2019 de publicación de estatísticas do IGE
Descarga de datos
Calendario (59 Kb)
Descarga do ficheiro en formato .ics - versión para aplicar ao seu calendario
Descrición

Calendario de 2019 dos días nos que se publican as estatísticas conxunturais, de periodicidade mensual e trimestral, do Instituto Galego de Estatística.

A información que proporciona inclúe a data de referencia na que estarán dispoñibles os resultados. As actividades estruturais, de periodicidade igual ou superior ao ano, móstranse debaixo do calendario de cada mes e difúndense na páxina web do IGE ao longo dese período.

As estatísticas cuxa referencia se contempla no calendario, xunto coas siglas polas que se recoñecen, son:

 • EC - Estatística de construción de edificios
 • AfiSS - Explotación das afiliacións á Seguridade Social
 • IPC - Índice de prezos ao consumo
 • CEXT - Comercio exterior e intracomunitario
 • IVU - Índices de valor unitario para o comercio exterior
 • EPA - Enquisa de poboación activa
 • EPAx - Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
 • IASS - Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
 • IPRI - Índice de prezos industriais
 • ECF - Enquisa conxuntural a fogares
 • BORME - Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
 • IC - Índices de competitividade
 • EPAF - Estatística de fluxos da poboación activa
 • AfiSSC - Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do/a afiliado/a
 • IPI - Índice de produción industrial
 • IVCM - Índice de vendas de comercio polo miúdo

O calendario está dispoñible en formato .ics (estándar iCalendar que lle permite á persoa usuaria subscribirse aos datos de forma que poida aplicalos a un calendario do seu ordenador, dispositivo móbil...).

Información xeral
Achéganos a túa opinión