Recursos de apoio ás vítimas de violencia de xénero
Descarga de datos
KML (93 Kb)
.zip que contén os arquivos .kml específicos de cada tipo de recurso
Descrición

A través de Servizos no mapa a Xunta de Galicia difunde unha serie de servizos xeolocalizados no mapa para facilitar a súa localización por parte dos cidadáns.

Nel, intégrase unha área específica que recolle todos aqueles recursos que as distintas administracións (autonómica, local, estatal...) poñen ao servizo das vítimas de violencia de xénero nos eidos social, sanitario, xurídico e das forzas e corpos de seguridade.

O arquivo .zip contén os arquivos .kml que se utilizan para xeorreferenciar boa parte destes recursos (complementando así a outros que xa formaban parte de Servizos no mapa antes da creación de "Área de violencia de xénero").

A seguinte táboa facilita, á súa vez, a descarga do ficheiro que contén os datos específicos de cada tipo de recurso, seguindo a mesma navegación que se establece no mapa:

Área Tipo de recurso Tipo de recurso Descarga do ficheiro
Área social Servizos sociais
Centros para persoas maiores
Centros para persoas con discapacidade
Oficinas de SS Municipal
Centros Querote +
KML 
Centros de Información á Muller
KML 
Centro de Recuperación Integral
Gabinetes de orientación familiar
3º Sector - ONG
Rede galega de acollementoCentro Coordinador (CRI)
Casas de acollida
Pisos de acollida
Vivendas tuteladas
Centro de Emerxencias
Programas de Atención Psicolóxica a Mulleres Vítimas de Violencia de XéneroPAPMVX. Programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia de xénero KML
Programa de intervención con mulleres vítimas de abuso e violencia sexual
Abramos o círculo. Programa para homes con problemas de control de violencia
Área sanitaria Centros de Saúde
Hospitais e centros de especialidades
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
Área xurídica Xulgados e fiscalías
Oficinas médico forenses
Colexios de avogacía
Servizos de Orientación Xurídica (SOX)
Comisión de asistencia xurídica gratuita
Oficinas de asistencia a vítimas do delito
Servizos de asistencia a vítimas do delito
Área policial Policía Autonómica
Policía Nacional
Garda Civil
Equipos Muller e Menor (EMUME)
Centro Operativo de Servizos (COS)
Comandancias
Destacamentos
Compañías territoriais
Unidade do Centro Penitenciario de Teixeiro
Postos

 

Información xeral
Tamén che poderían interesar...
Achéganos a túa opinión