Enquisa estrutural a fogares. Dependencia. Edición 2017
Descarga de datos
XLS
Deseño do rexistro de persoas e valores válidos das variables
Ficheiro de microdatos de persoas (ficheiro ascii separado por ;)
Descrición
A Enquisa estrutural a fogares (EEF) é unha actividade estatística anual dirixida aos fogares galegos co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas. Consta de dous módulos: un primeiro de carácter xeral que se repite todos os anos, deseñado para recoller información sobre variables básicas, e un segundo de carácter específico.
 
No ano 2017 un dos módulos específicos ten por finalidade recoller información sobre as persoas que se autoclasifican en situación de dependencia e o tipo de apoio que declaran necesitar para a realización de determinadas actividades, así como das persoas que coidan, de forma non remunerada, persoas en situación de dependencia (sexan do seu propio fogar ou non).
Información xeral
Achéganos a túa opinión