Táboa de mareas
Descarga de datos
Mareas amosadas en hora local
Descrición

GeoRSS coa predición de mareas.

Parámetros que acepta o GeoRSS

A este GeoRSS pódenselle pasar os parámetros que se indican a continuación:

Para a data hai dúas posibilidades:

  • 1. Pódese especificar unha data concreta: o parámetro é data e debe ir seguido dunha data en formato dd/mm/aaaa
  • 2. Pódese especificar un rango de datas: os parámetros son dataIni e dataFin e deben ir seguidos dunha data en formato dd/mm/aaaa, onde dataFin debe ser maior que dataIni e como moito amosaranse 30 días.

Para o porto: o parámetro é idPorto e debe ir seguido do id do porto. Os valores son:

IdPorto
Porto Parámetro
A Coruña1
A Guarda10
Corcubión7
Ferrol5
Muros12
Pontevedra13
Ría de Camariñas8
Ría de Corme9
Ría de Foz6
Ribeira11
Vigo3
Vilagarcía4

 

Para o idioma: o parámetro é request_locale e pode ter os seguintes valores:

  • request_locale=es: para o castelán
  • request_locale=gl: para o galego
Información xeral
Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: