Proxeccións de poboación a curto prazo 2022-2037. Grupos quinquenais de idade. Galicia, provincias, áreas e comarcas
Descarga de datos
Datos dispoñibles en ambos formatos
Descrición

Proxeccións de poboación a curto prazo 2022-2037. Grupos quinquenais de idade. Galicia, provincias, áreas e comarcas. Datos desglosados tamén por sexos. 

Información xeral
Achéganos a túa opinión