Proxeccións de poboación a curto prazo. 2022-2037. Indicadores de envellecemento proxectados. Galicia, provincias, áreas e comarcas
Descarga de datos
Datos dispoñibles en ambos formatos
Descrición

Proxeccións de poboación a curto prazo. 2022-2037. Indicadores de envellecemento proxectados (índice de envellecemento, índice de sobreenvellecemento, índice de dependencia global e idade media) para Galicia, provincias, áreas e comarcas.

 

Información xeral
Achéganos a túa opinión